Ανακατασκευές

Ανακατασκευάζουμε τους ηλεκτρικούς πίνακες με υψηλή τεχνογνωσία και άριστη ποιότητα.

Προγραμματισμός

Προγραμματισμός και διαχείριση ηλεκτρικών πινάκων ελέγχου για βιομηχανίες, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες.

Επισκευές

Σε κάποιες περιπτώσεις δυσλειτουργιών - βλαβών όπου δεν υπάρχει άλλη λύση (αντικατάσταση, επαναπρογραμματισμός κλπ.), η επισκευή είναι μονόδρομος.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Ο Τσινίκος Αλκιβιάδης είναι ένας επαγγελματίας που έχει εξειδίκευση στον τομέα της ηλεκτρολογίας και την μηχανικής. Εργάζεται σε πολλούς τομείς, όπως:

  • Ηλεκτρικές Ανακατασκευές
  • Ηλεκτρονική συντήρηση
  • Προγραμματισμό
  • Αυτοματισμούς
Ανακατασκευασμένος ηλεκτρικός πίνακας με φωτισμό και λεπτομερείς τοποθέτηση

Η Συλλογή μας


Επικοινωνία