Υπηρεσίες

Ανακατασκευές

Κρατώντας κάποια ανταλλακτικά που δεν έχουν υποστεί φθορές, τοποθετούμε καινούριο εγκέφαλο,  αντικαθιστούμε πλήρως φθαρμένα υλικά και επιτυγχάνουμε μια άριστη ανακατασκευή.

Προγραμματισμός

Όταν για κάποιο λόγο υπάρχει απορρύθμιση ή βελτίωση ρυθμίσεων, τότε επεμβαίνουμε και πραγματοποιούμε τις κατάλληλες ρυθμίσεις προγραμματισμού του συστήματος.

Επισκευή

Όταν οι πίνακες ξεπεράσουν ένα όριο λειτουργίας τότε αρχίζουν κάποια προβλήματα στην ακολουθία των εντολών. Τότε επεμβαίνουμε και επισκευάζουμε ή αντικαθιστούμε τα φθαρμένα υλικά.


Επικοινωνία